Vijesti

 • Every flower of a crop depends on fertilizer.

  Svaki cvijet usjeva ovisi o gnojivu.

  Kombinacija organskih i anorganskih gnojiva važan je način za poboljšanje plodnosti tla, kombiniranje namjene i prehrane te povećanje proizvodnje i prihoda. Rezultati su pokazali da kombinacija kemijskog gnojiva i slame re ...
  Čitaj više
 • Doprinos organskog gnojiva poljoprivredi

  1. Poboljšati plodnost tla 95% elemenata u tragovima u tlu postoji u netopivom obliku i biljke ih ne mogu apsorbirati i iskoristiti. Međutim, mikrobni metaboliti sadrže velik broj organskih kiselina. Te su tvari poput vruće vode dodane u led. Trag e ...
  Čitaj više
 • Sedam razlika između organskog i kemijskog gnojiva

  Organsko gnojivo: 1) Sadrži puno organske tvari, koja može poboljšati plodnost tla; 2) Sadrži razne hranjive sastojke, a hranjive su materije uravnotežene na sve strane; 3) Sadržaj hranjivih sastojaka je nizak, pa ga treba puno primijeniti; 4) Fer ...
  Čitaj više
 • Sedam prednosti organskog gnojiva

  Najvažnija uloga organskog gnojiva je poboljšati organsku tvar u tlu, poboljšati fizikalna i kemijska svojstva tla, poboljšati sposobnost očuvanja vode u tlu i gnojiva te pomoći usjevima da povećaju prinos i povećaju prihod. ...
  Čitaj više
 • Funkcija organskog gnojiva

  Organsko gnojivo dolazi iz biljaka ili životinja. To je ugljični materijal koji se nanosi na tlo kako bi osigurao prehranu biljaka kao svoju glavnu funkciju. Preradom bioloških tvari, životinjskog i biljnog otpada i biljnih ostataka otrovne i štetne tvari izlučuju se ...
  Čitaj više
 • Šest blagodati organskog gnojiva u kombinaciji s kemijskim gnojivom

  1. Trebali bismo dobro iskoristiti prednosti i nedostatke za poboljšanje plodnosti tla. Kemijsko gnojivo ima jednu hranjivu tvar, visok sadržaj, brz učinak gnojiva, ali kratko trajanje; organsko gnojivo ima kompletan hranjivi i dugotrajni učinak gnojiva, koji može ...
  Čitaj više
 • Upotrijebite manje kemijskog gnojiva, a više organskog gnojiva

  Pretjerana upotreba kemijskog gnojiva uništava plodnost tla Velika količina kemijskog gnojiva dovest će do obogaćivanja hranjivih sastojaka, teških metala i otrovnih organskih tvari u tlu te do smanjenja organskih tvari, što će uzrokovati onečišćenje zemljišta, pa čak i ...
  Čitaj više